Cytox - Skadedyrkontroll & Skadedyrbekjempelse

Problemer med skadedyr som rotter og mus?

09.09.2020

Vi er profesjonelle skadedyrseksperter med over 90 års erfaring i Bergen og omegn! Vi har også en egen skadedyrsbutikk der du kan kjøpe gift, åtekasser, feller osv.

 

Rotter og mus er svært tilpasningsdyktige og de fleste hus har konstruksjoner som gir tilkomst for skadedyrene. Vi i Cytox bruker fiberoptisk utstyr for å kontrollere hulrom i gulv og vegger. Slik teknologi påviser skader uten kostnadskrevende rivingsarbeider, og krever kun 10 millimeters åpning for inspeksjon.

Vi tilbyr ulike tenester innen skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse, både for det private markedet og bedrifter / det offentlige:

  • Serviceavtaler for jevnlig kontroll av bedrifter og bolighus.
  • Undersøkelser i forbindelse med luktproblemer og rotter i bygningskonstruksjoner.
  • Tilstandsrapporter
  • Fysisk sikring mot inntrenging av rotter og mus.
  • Skadedyrbekjempelse med døgnovervåkning, TrapMe, onlinebasert system og giftfrie fangsfeller. Les mer om TrapMe rottefeller her.
  • Reparasjoner av bygningsskader

Kontakt oss på e-post eller telefon 55 99 86 00 for informasjon, tilbud eller bestilling. 

Aktuelt


Det er ikke bare korona som skaper trøbbel i år, for huseiere melder om museår!

21/10/2020

Vi er inne i et nytt museår. Hus og hytteeiere rundt om melder om store problemer med mus innendørs. I vår skadedyrsbutikk har vi det du trenger: musefeller, tettingsbørster og musegift.


Mistanke om råte, fukt eller sopp i hus?

09/09/2020

Vi i Cytox har lang og bred erfaring, med å identifisere og håndtere råteskader, fuktskader og muggsopper. Vi hjelper deg til et bedre inneklima ved å minske skaden, forhindre følgeskader og generell skadeforebygging. 


Problemer med skadedyr som rotter og mus?

09/09/2020

Vi er profesjonelle skadedyrseksperter med over 90 års erfaring i Bergen og omegn! Vi har også en egen skadedyrsbutikk der du kan kjøpe gift, åtekasser, feller osv.