Kartlegging av inneklima - Cytox - Bergen

INNEKLIMAUNDERSØKELSE, LUFTMÅLINGER & ANALYSER

  • CO2 målinger
  • Radonmålinger
  • Inneklimaundersøkelser
  • Analyser
  • Rapportering

CO2-målinger utføres i all hovedsak på arbeidsplasser, i skoler og i barnehager siden det for slike virksomheter i praksis er satt krav om et maksimalt CO2-nivå ved opphold i virksomhetene.

Cytox AS tilbyr alt fra enkle undersøkelser til omfattende utredninger av luftskiftegrad, andre ventilasjons-tekniske forhold, kortere- eller lengre tids registreringer av CO2-nivåer - samt andre forhold typisk knyttet til forhøyede CO2-nivåer. Innsamlet materiale/data kan presenteres i mange former, herunder grafiske fremstillinger.


På grunnlag av det som samles inn av data blir det utarbeidet en fagrapport, og omfangsmessig etter kundens ønske. Rapporten belyser faktisk situasjon og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bedre situasjonen i fall dette blir vurdert som hensiktsmesssig.

Ofte kan enkle tiltak være nok til å bedre de mangler som måtte bli registrert, andre ganger kan mer omfattende tiltak være aktuelle.

Cytox AS har lang erfaring i å håndtere denne type problemstillinger.

Kontakt oss i dag for hjelp i fall du mener inneklimaet ditt ikke er bra

 

Bergen & omegn – Hardanger – Sunnhordland – Voss – Nordhordland – Sogn og Fjordane – Rogaland 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30