Cytox // ren problemløser i Bergen og omegn

INSEKTER

Insekter som dukker opp innomhus vil de fleste reagere negativt på og vi har alle en forskjellig toleransegrense ovenfor insekter. I noen miljøer vil et mindre antall av enkelte insektsarter tolereres, mens i andre miljøer som for eksempel næringsmiddelindustri, er det nulltoleranse. 

Før en starter med å bekjempe skadedyr er det viktig å få identifisert insektene. 

Flyvende insekter bekjempes effektivt og uten bruk av kjemikalier med insektsfeller.

Cytox tilbyr:

  • Identifisering og bekjempelse av insekter
  • Serviceavtaler for jevnlig kontroll av bedrifter og bolighus.

Kontakt oss i dag for informasjon eller et uforpliktende tilbud!

 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30