Cytox // ren problemløser i Bergen og omegn

INSEKTER

Insekter som dukker opp innomhus vil de fleste reagere negativt på og vi har alle en forskjellig toleransegrense ovenfor insekter. I noen miljøer vil et mindre antall av enkelte insektsarter tolereres, mens i andre miljøer som for eksempel næringsmiddelindustri, er det nulltoleranse. 

Før en starter med å bekjempe skadedyr er det viktig å få identifisert insektene. 

Flyvende insekter bekjempes effektivt og uten bruk av kjemikalier med insektsfeller.

Forekomstene av Skjeggkre og Sølvkre har økt kraftig her hjemme de siste årene. Skjeggkrefeller, åtebaserte limfeller, er et effektivt bekjempelsemiddel mot desse. Fellene med kraftig naturlig åte lokker også til seg kakkelakker, sølvkre edderkopper og andre insekter, der de setter seg fast i limplaten og dør. Dette er en kompakt og hygiensk felle, da en ikke får noe berøring av døde småkryp.

Vi har også produkter for påvisning og bekjempelse av veggdyr.

Cytox tilbyr:

  • Identifisering og bekjempelse av insekter
  • Serviceavtaler for jevnlig kontroll av bedrifter og bolighus.
  • Kjemikalier & åtefeller mot bekjempelse av insekter.

Kontakt oss i dag for informasjon eller et uforpliktende tilbud!

 

 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30