Problemer med rotter og mus?

ROTTER & MUS

Milde vintre er et eldorado for rotter og mus.

Rotter og mus gjør skader for millionbeløp i bygninger hvert eneste år. Rottebestanden er økende og problemene finnes både i tettbebygde strøk og på landet. Milde vintre fører til at stadig større bestander overlever det som tidligere var kalde perioder. Rotter formerer seg svært raskt, og kan generere flere hundre rotter i løpet av ett år. I tillegg til ubehaget og smittefaren dyrene bringer med seg, er det skadene på boligen gjerne det som opplevest først - og da spesielt i isolerte bjelkelag i kjeller og første etasje. Spesielt utsatt er eldre bebyggelse med gråsteinsgrunnmur, samt hus med blindkjellere. Problemet med rotter i bjelkelag oppleves gjerne i form av lyder fra konstruksjonene eller lukt i rommet. Lukt kan stamme fra døde dyr eller urin/ekskrementer.

Rotter og mus er svært tilpasningsdyktige og de fleste hus har konstruksjoner som gir tilkomst for skadedyrene. Vi i Cytox bruker fiberoptisk utstyr for å kontrollere hulrom i gulv og vegger. Slik teknologi påviser skader uten kostnadskrevende rivingsarbeider, og krever kun 10 millimeters åpning for inspeksjon.

Cytox kan tilby:

 • Serviceavtaler for jevnlig kontroll av bedrifter og bolighus.
 • Undersøkelser i forbindelse med luktproblemer og rotter i bygningskonstruksjoner.
 • Tilstandsrapporter
 • Fysisk sikring mot inntrenging av rotter og mus.
 • Skadedyrbekjempelse med døgnovervåkning, TrapMe, onlinebasert system og giftfrie fangsfeller. Les mer om TrapMe rottefeller her.
 • Reparasjoner av bygningsskader

Kontakt oss i dag for informasjon eller et uforpliktende tilbud!

 
Slik kan du forebygge:

Det er desverre lav oppmerksomhet rundt forebyggende tiltak, og spesielt for næringsmiddelbedrifter kan manglende sikring få alvorlige følger for produksjon og omdømme. For privatboliger kan det bety store økonomiske utlegg i form av skader på bygning. 

 • Ikke gi fuglene mat på bakken eller på fuglebrett. Rotter kan også klatre.
 • Kompostbinger skal være lukket.
 • Sjekk at alle lufteventiler har netting.
 • Nedfallsfrukt må fjernes.
 • Kaniner kan tiltrekke seg rotter på grunn av matrester og avføring.
 • Fjern all hundeavføring.
 • Hold det ryddig ute langs grunnmurer
 • Gråsteinsmurer er ypperlige skjulesteder.
 • Lekeplasser kan være et problem dersom barna etterlater seg matrester.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Det bør være musebånd mellom kledning og grunnmur.
 • Det finnes løsninger for tetting med netting uten å fjerne kledningsbord
 • Ikke kast matrester i do.
 • Toaletter som bruker sjelden, bør ha setet nede.
 • Unngå tørre vannlåser og sluk. Ha metallrist over sluk i kjelleren.

 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30