Skadedyrkontroll & Skadedyrbekjempelse

TREBORENDE INSEKTER

Treborende insekter reproduserer seg innendørs, og kan gjøre stor skade på hus og innbo. Vi har ulike sorter treborende insekter slik som Stripet Borebille og Husbukk.

Stripet Borebille kalles blant annet tremit, mit og mott. Tremit trives i fuktige og milde kyststrøk. Mikroklimatiske forhold som vannlekkasjer, kondens og fukt fra klestørk kan gi svært gunstige forhold og øker ytterligere aktiviteten fra insektene. De reproduserer seg innendørs, og gjør skade på hus og innbo. Disse er et av de farligste treskadeinsektene. Insektet angriper i generasjon etter generasjon det samme trevirket, og treverket blir dermed pulverisert. Det er larven som har en levetid på ca 3 år som gjør størst skade. Larven gnager seg et puppekammer like under overflaten hvor den klekkes til en bille. Selve klekkingen skjer i tidsrommet mai til juli. Billene gnager seg ut av trevirket og etterlater seg karakteristiske flyvehull (runde hull på ca.1,5-2mm i diameter). Parring og egglegging skjer like etter klekking. Angrepene spres raskt fra infisert trevirke og over i nytt materiale fordi tremitbillen er flyve- dyktig.

Husbukk finnes ikke i kyststrøkene, men opptrer innerst i fjordarmene (Hardangerfjorden og Sognefjorden). Dette insektet har et langt lengre larvestadie (8-12 år) og en betydelig større larve. En generasjon husbukk kan dermed forårsake store svekkelser i konstruksjonene. Husbukk kan påvises ved sine flyvehull, lyder fra larvene og endret overflate på treverket (boremel i gangene i treverket tar opp fuktighet og får ytterlaget på treverket til å “svelle”.)

 

Våre behandlingsmetoder:

Valg av behandlingsmetode er avhengig av blant annet tilkomst til de skadede konstruksjoner og ønsket resultat, samt en økonomisk ramme for behandlingen.

1. Kjemikaliebehandling

Denne metoden velges ved de fleste saneringer av treborende insekter. Kjemikaliebehandling av treverket sanerer eksisterende angrep med 100%, og beskytter mot reinfeksjoner dersom treverket er ubehandlet (ikke malt eller lakket) og tilgjengelig for sprøytebehandling. Tilgjengelighet kan bedres ved å bore hull, eller fjerne panelbord for tilkomst til bakenforliggende konstruksjoner. Maling fjernes mekanisk eller ved hjelp av malingsfjernere.

2. Utgassing

Utgassing sanerer alle stadier av alle typer insekter. Du vil dermed få et hus som er helt rent for insekter uten noen form for kjemikalierester eller lukt i ettertid. Cytox har foretatt utgassinger i 86 år. I tillegg til en rekke privathus over hele vestlandet, er det foretatt utgassing av de fleste store museumsbygg i Bergen.

Kontakt oss i dag for informasjon eller et uforpliktende tilbud!

 
Gjør-det-selv pakke:

Alt du trenger for å behandle treverket selv finner du i vår butikk: Veiledningsguide for vurdering av skadeomfang og behandlingsbehov, verneutstyr og sprøyteutstyr (for kjøp eller leie), kjemikaler og selvsagt en god bruksanvisning.

Se mer på vår side "butikk / gjør-det-selv".

- Skadedyrbekjempelse – skadedyrkontroll – sikring mot skadedyr – skadedyrprodukter – profesjonelle skadedyrbekjempere – 

- Vi har produktene som skal til og fagkunnskapen for å løse dine skadedyrproblemer – 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30