Fukt eller råte? Dårlig inneklima?

SOPP- OG RÅTESKADER

Enkelte typer råtesopper finner vi innendørs ved fuktskader, lekkasjer og lignende. Soppene kan skade bygningskonstruksjoner, da stort sett treverk og andre materialer som inneholder cellulose. Det er viktig at både soppart og årsaksforhold utredes, og at bygningen/bygningsdelene som faktisk er skadet repareres. Det er viktig å stanse tilføreselen av vann til en råteskade, men det mange i tilstrekkelig grad ikke er klar over er viktigheten av å identifisere sopparten.

Vi i Cytox har lang og bred erfaring med å analysere, håndtere og utbedre slike skader.

Cytox AS gjennomfører faglige undersøkelser, og vi har i mange tiår arbeidet med denne type problemstillinger. I tillegg til egen kompetanse, tilbyr vi sammen med våre mange samarbeidspartnere håndtering av enhver situasjon i relasjon til råtesoppskader. 

Har du mistanke om, eller funnet råteskade i boligen din så ta gjerne kontakt for en prat.

Ring oss på telefon 55 99 86 00 eller send oss en e-post.

 

Hva er - og hva forårsaker soppskader?

Begrepet "soppskade" bruker vi ved skader i bygninger forårsaket av forskjellige typer sopper. Sopper er planter uten klorofyll, og trenger organsik næring for utvikling. I grove trekk skiller vi soppskader i bygninger i to grupper;

 • Skader forårsaket av RÅTESOPPER
 • Skader forårsaket av MUGGSOPPER

Skader forårsaket av råtesopper gir oftest skade i tre- og murkonstruksjoner. Skader forårsaket av muggsopper gjør normalt ubetydlig skade på bygningsdeler, men kan alene, eller sammen med andre følger av fuktskader, gi et dårlig inneklima.

Hva er - og hva forårsaker fuktproblemer i bygninger?

"Fuktproblemer" oppstår stort sett alltid som en konsekvens av vann "på avveie", og fuktproblemer i bygninger oppstår som følge av ytre påvirkning og påvirkning innenfra.

Typiske ytre påvirkningsfaktorer;

 • Mangelfullt utvendig vedlikehold av tak og fasader:
 • puss-skader
 • skader i tak- og nedløpsrenner
 • manglende takstein
 • utslitte tak- og fasadedetaljer slik som sløyser, beslag, vinduer m.m.
 • Mangelfullt utført håndverk
 • I noen grad ekstreme værforhold

Typisk påvirkning innenfra;

 • Mangelfulle konstruksjoner/tetthet på våtrom
 • Ikke korrekt bruk av dampsperrer
 • Lekkasjer fra vann- og avløpsrør
 • Mangelfull ventilasjon
 • Følger av mangelfull forståelse for materialers- og konstruksjoners orginale beskaffenhet.

 

I vår butikk på Nedre Nøttveit, Rådal, får du kjøpt impregneringsmiddel mot sopp, råte og treborende insekter. Kan også benyttes på teakdekk og hagebmøbler i tre. Vi har også vannbaserte bekjempelsesmiddel til bruk mot treborende insekter, produkter for påvisning og bekjempelse av veggdyr – i tillegg diverse andre kjemikalier og verneutstyr.

Cytox As dekker Bergen & omegn – Nordhordland – Sunnhordland – Hardanger – Voss – Sogn og Fjordane – Rogaland – Vestlandet 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30