Sopp- og råteskader, reparasjon og utbedring

REPARASJON AV SOPP- OG RÅTESKADER. 

UTBEDRING AV BYGNINGSSKADER.

En vanlig, men på ingen måte noe hyggelig gjest i murbygninger, er råtesoppen "ekte hussopp" (serpula lacrymans). Denne soppen etablerer seg som følge av langvarig, moderat nedfukting av kombinasjonen mur og tre, og da etter at andre organismer har "lagt til rette for" soppen.

Ekte hussopp kan gjøre stor skade både i bygninger og i lommebøker, og det har i mange år vært mulig å forsikre seg mot de økonomiske konsekvensene av skader av ekte hussopp. Andre råtesopper enn ekte hussopp er også vanlige som skadegjørere ved nedfukting av bygninger, men gjør vanligvis mindre skade - både i bygning og for lommebok.

Årsakene til sopp- og råteskader oppstår stort sett som følge av vann tilført en konstruksjon ved ytre påvirkning, slik som:

 • Mangelfullt utvendig vedlikehold av tak og fasader:
  • puss-skaderskader i tak- og nedløpsrenner
  • manglende takstein
  • utslitte tak- og fasadedetaljer slik som sløyser, beslag, vinduer m.m.
 • mangelfullt utført håndverk
 • I noen grad ekstreme værforhold

 
Vi tilbyr:

 • Befaring og skadevurdering
 • Tilstandsrapport
 • Reparasjoner og utbedringer bygningsskader

Kontakt oss i dag for informasjon og et uforpliktende tilbud!

Cytox AS // Bergen & omegn – Hardanger – Voss – Sunnhordland – Nordhordland – Sogn og Fjordane – Rogaland – Vestlandet // privat – næring – offentlig


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30