Cytox - muggsoppsanering og bygningsskader

MUGGSOPPER 

Muggsopper finnes i mange "varianter" når det angår typer, farger og artstypiske angrepsbilder.

Typiske muggsoppskader er bl.a.:

  • muggsopp på yttervegger i soverom 
  • muggsopp i himlinger (betongtak og yttervegger)
  • muggsopp på sutak- og sutaksplater
  • muggsopp på gipsplater.

Slike muggsoppskader gjør normalt ubetydelig skade på bygningdeler, men kan alene, eller sammen med andre følger av fuktskader - gi et dårlig inneklima.

Muggsoppskader oppstår som følge av vann tilført en konstruksjon ved både ytre påvirkning og påvirkning innenfra, slik som:

  • Manglefull ventilasjon
  • Konstruksjonsfeil
  • Ytre påvirkning (lekkasjer)

I en verden hvor begrepet "inneklima" brer rundt seg, og flere og flere mener de er berettiget til å mene noe om dette, - er det viktig å vite følgende: "Inneklima" er et samlebegrep for en rekke fysiske og mer abstrakte faktorer vi omgir oss med. Ubalanse disse faktorene i mellom, og/eller for store avvik i forhold til "normalen", kan gi typiske helseeffekter hos mange mennesker.

 

MUGGSOPPSANERING

 

Vi tilbyr:

 

Kontakt oss i dag for informasjon og et uforpliktende tilbud!

 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30