Sopp- og råteskader? Muggsoppsanering?

MUGGSOPP & MUGGSOPPSANERING

Muggsopper finnes i mange "varianter" når det angår typer, farger og artstypiske angrepsbilder.

Typiske muggsoppskader er bl.a.:

 • muggsopp på yttervegger i soverom 
 • muggsopp i himlinger (betongtak og yttervegger)
 • muggsopp på sutak- og sutaksplater
 • muggsopp på gipsplater.

Slike muggsoppskader gjør normalt ubetydelig skade på bygningdeler, men kan alene, eller sammen med andre følger av fuktskader - gi et dårlig inneklima.

Muggsoppskader oppstår som følge av vann tilført en konstruksjon ved både ytre påvirkning og påvirkning innenfra, slik som:

 • Manglefull ventilasjon
 • Konstruksjonsfeil
 • Ytre påvirkning (lekkasjer)

I en verden hvor begrepet "inneklima" brer rundt seg, og flere og flere mener de er berettiget til å mene noe om dette, - er det viktig å vite følgende: "Inneklima" er et samlebegrep for en rekke fysiske og mer abstrakte faktorer vi omgir oss med. Ubalanse disse faktorene i mellom, og/eller for store avvik i forhold til "normalen", kan gi typiske helseeffekter hos mange mennesker.

Vi tilbyr:

 • befaring og tilstandsrapport
 • kartlegging av inneklima med bl.a. luftmålinger og muggsoppanalyser
 • muggsoppsanering
 • avfukting
 • reparasjon og utbedringer av bygningsskader

Kontakt oss i dag for informasjon og et uforpliktende tilbud!

Bergen & omegn – Hardanger – Voss – Nordhordland – Sogn og Fjordane – Rogaland – Vestlandet

 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30